Poleć nas i zyskaj

Poleć nas i zyskaj – promocja całoroczna!!!
1. Akcja polega na nagrodzeniu tych Klientów Polecających, którzy skutecznie zarekomendują Organizatora osobom trzecim na poniższych zasadach:

a. Klient poleca za pośrednictwem bona Organizatora i jego usługi innym osobom, które do tej pory nie korzystały z usług P.U. SEZAM („Rekomendacja”), przy czym Rekomendacja by została uznana za skuteczną, musi zostać dokonana zgodnie z poniższymi warunkami wymienionymi w punktach b-e:

b. Polecający musi przekazać Organizatorowi dane osób Poleconych (imię, nazwisko, nr. telefonu); Wysyłając dane osobowe osób trzecich Organizatorowi Klient udzielający Rekomendacji, jednocześnie oświadcza i potwierdza, że osoby te wyraziły zgodę na przekazanie ich danych osobowych Organizatorowi i ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki nieprawdziwości takiego zapewnienia.

c. Polecony po rozmowie z konsultantem firmy Sezam Sp. z o.o. wyrazi chęć skorzystania z usługi i podpisze umowę z Organizatorem

d. Polecony musi być nowym klientem firmy Sezam Sp. z o.o. – tzn. nie był wcześniej stroną umowy zawartej z firmą Sezam Sp. z o.o.

2. Za „Rekomendację” spełniającą warunki określone w pkt. powyżej, Polecający otrzyma nagrodę w postaci rabatu na 1 abonament za usługę monitoringu z interwencją za każdą skutecznie poleconą osobę.

3. Jednocześnie dodatkowym bonusem dla każdego z Poleconych, o których mowa, a który został klientem firmy Sezam Sp. z o.o., przyznany zostanie w ramach łączącej go z tą firmą Umowy rabat w wysokości 30% od kwoty abonamentu za usługę monitoringu z interwencją przez okres 3 pierwszych miesięcy kalendarzowych trwania umowy.

Close Menu