Usługi RODO

Usługi RODO

Od 25 maja 2018 r., zgodnie z wymogami, Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) powinna opracować każda firma i urząd w Unii Europejskiej. Maksymalna kara dla podmiotów gospodarczych to 20 milionów euro.

Świadczymy usługę doradztwa, wdrożenia i audytu powdrożeniowego Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI). Przeprowadzony audyt i opracowana dokumentacja, pozwali Państwu skutecznie dostosować podmiot gospodarczy do obowiązujących wymogów RODO i w konsekwencji uniknąć kar finansowych.

Zakres prac:
• Badanie ankietowe poszczególnych komórek organizacyjnych
• Ustalenie harmonogramu wizytacji
• Wywiady z pracownikami / kierownikami działów
• Spotkanie organizacyjne z kadrą kierowniczą – rozpoczęcie projektu
• Wstępna analiza dokumentacji wewnętrznej opisującej charakterystykę badanej organizacji
(procedury, regulacje, regulaminy, stosowane wzory umów etc.)
• Przeprowadzenie wizytacji w obszarach biurowych
• Zamknięcie audytu – opracowanie Raportu
• Uzupełnienie brakujących informacji
• Spotkanie organizacyjne z kadrą kierowniczą – zamknięcie projektu

Dokumentacja:
1. Przygotowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji wraz z Instrukcją :
”Zarzadzanie systemem informatycznym przy przetwarzaniu danych osobowych” oraz Instrukcją ”Postepowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych”

2. Przygotowanie załączników do Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wzory)
3. Przygotowanie załączników do Polityki Bezpieczeństwa Informacji – wariant opracowania dla firmy części załączników wchodzących w skład PBI (przy współpracy z oddelegowanymi do projektu pracownikami firmy)
4. Przygotowanie Instrukcji do pomieszczeń i stref wymagających szczególnej ochrony.
5. Przygotowanie planu ochrony firmy (obiekty, pomieszczenia itp.)

Dodatkowo:
Audyt powdrożeniowy
Szkolenie dla pracowników
Konsultacje Prawne i Informatyczne
Materiały szkoleniowo – egzaminacyjne.

Raport z wdrożenia. Pozwala stwierdzić, czy wdrożenie zakończyło się sukcesem, zdefiniować protokoły rozbieżności oraz ewentualne dalsze wytyczne rozwojowe bądź naprawcze.

Naruszenie dóbr osobistych z tytułu braku realizacji obowiązku ochrony informacji oraz sprawy karne o udostępnienie danych osobie nieupoważnionej, to jedne z poważniejszych zagrożeń, które w konsekwencji doprowadzi do postępowania cywilnego.

Zapraszamy do kontaktu!
Umów się na spotkanie z naszym Audytorem.
Dajemy bezpieczeństwo Wszystkim, którzy go oczekują!

Close Menu