Przenośny Rejestrator Czasu Pracy

Przenośny Rejestrator Czasu Pracy

Zdarzają się sytuacje, że mimo braku infrastruktury technicznej zachodzi potrzeba ewidencji czasu pracy pracowników. Z takim przypadkiem mamy do czynienia choćby na placach budowy.

Przenośny rejestrator czasu pracy to kompletny zestaw obejmujący czytniki kart RFID (niezależnie dla wejścia i wyjścia) oraz moduł transmisyjny, wysyłający na bieżąco zebrane informacje na serwer. Format danych jest kompatybilny z rejestratorami Skaut, dlatego moduł nie wymaga żadnych dodatkowych czynności dostosowawczych i może być natychmiast wykorzystany jako jeden z elementów systemu.

Mobilny RCP dostarczany jest w formie wygodnej, niezwykle odpornej na uszkodzenia walizki, wyposażonej we wszystkie niezbędne moduły oraz akumulator zapewniający pracę bez konieczności dostępu do zasilania. Jedną z funkcji urządzenia jest lokalizacja swojego położenia, dzięki czemu odbicia pracowników jednoznacznie przypisywane są do miejsca, co z kolei zapobiega nadużyciom.

Zapraszamy do kontaktu: BIURO OBSŁUGI KLIENTA: tel. 18 549 25 49 e-mail: sezam@sezam.net.pl
Close Menu