Weryfikacja e-podpisu

Weryfikacja e-podpisu

Faktury przesyłane do Państwa są podpisane cyfrowo w celu zapewnienia integralności danych oraz potwierdzenia autentyczności podmiotu wystawiającego dokument.
Aby zweryfikować poprawność podpisu elektronicznego w przesłanym dokumencie PDF należy posiadać darmowy program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać ze strony producenta.

Po otwarciu pliku faktury PDF, w lewym górnym rogu pojawia się ostrzeżenie o problemie z co najmniej jednym podpisem.

Przechodzimy do “Panelu Podpisu” w celu zarejestrowania certyfikatu w systemie.

Po wybraniu Panelu Podpisu pojawia się w lewej części programu okno, w którym rozwijamy pozycję “Szczegóły podpisu” i następnie klikamy “Szczegóły zatwierdzania”. Spowoduje to pojawienie się okna “Przeglądu certyfikatów”, w którym to należy przejść do zakładki “Zaufanie” i wybrać przycisk “Dodaj do zaufanych tożsamości”.

Pojawi się okno z ostrzeżeniem, w którym wybieramy przycisk “ok” i przechodzimy dalej.

Następnie zamykamy okno i przechodzi do lewej części programu i klikając prawym klawiszem myszy na certyfikacie wybieramy z listy “Zatwierdź podpis”.

Wykonanie tego kroku spowoduje wyświetlenie monitu o poprawnym zatwierdzeniu podpisu. Zamykamy do okno.

Poprawność przeprowadzonej czynności zostanie od teraz potwierdzana komunikatem “Podpisano. Wszystkie podpisy są poprawne”.

Close Menu