Systemy przeciwpożarowe

Systemy przeciwpożarowe

Od ponad 20 lat projektujemy i wykonujemy zaawansowane systemy sygnalizacji pożaru i oddymiania. Nasze rozwiązania znalazły zastosowanie w ochronie przeciwpożarowej:

 • banków,
 • budynków użyteczności publicznej (sądy, urzędy itp.),
 • obiektów sakralnych i zabytkowych,
 • pensjonatów, hoteli oraz sanatoriów,
 • szpitali i ośrodków pomocy społecznej,
 • ośrodków kultury (kina, teatry, muzea),
 • szkół i obiektów sportowych,
 • zakładów przemysłowych (hale, magazyny),
 • wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

W naszych projektach stosujemy różne metody zabezpieczeń:

 • systemy sygnalizacji pożaru (centrale pożarowe, ROP-y, czujniki:
 • optyczne,temperatury, płomienia),
 • oddzielenia przeciwpożarowe (drzwi, ścianki i kurtyny)
 • oddymianie grawitacyjne,
 • wentylacja pożarowa (oddymienie wymuszone),
 • dźwiękowy system ostrzegawczy,

Wykorzystujemy przy tym wyłącznie certyfikowane urządzenia renomowanych firm takich jak: Polon-Alfa, Sagitta, Algorinet, Bosch, Mercor, Miwi-Urmet, D+H, Siemens.
Dysponujemy:

 • wykwalifikowaną kadra inżynierską, która:
  – zaprojektuje system sygnalizacji pożaru lub oddymiania i go zrealizuje,
  – wykona system sygnalizacji pożaru według projektu,
 • 24-godzinnym serwisem technicznym realizującym naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne,
 • certyfikowanymi stacjami monitorowania alarmów pożarowych zainstalowanymi w JRG Państwowej Straży Pożarnej,

Posiadamy dopuszczenie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na prowadzenie monitoringu pożarowego z przekazaniem sygnału o zagrożeniu do Jednostek Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Zapraszamy do kontaktu:
BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
tel. 18 549 25 49
e-mail: sezam@sezam.net.pl

Close Menu